Algemene voorwaarden

Laatste revisie: april 2022

1. Ondernemingsgegevens

MAYTE.BE
Eigenaar: Pauwels Maité
Adres: Stadelaan, 8501 Heule
Mail: info@mayte.be
Tel: +32 488 36 46 97
Ondernemingsnummer: BE 0765 578 735

2. Algemene bepalingen

De webwinkel van Mayte.be biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen online aan te kopen en deze vervolgens te laten leveren of op te halen.

Deze algemene voorwaarden en de verwijzing naar andere pagina’s op Mayte.be in deze bepaling gelden voor elke geplaatste bestelling via de webwinkel. Elke bestelling houdt vanwege de klant een onvoorwaardelijke, uitsluitende en gehele erkenning in van deze algemene voorwaarden. De klant stemt deze voorwaarden in door dit aan te vinken tijdens de afrekening van de artikelen uit het winkelwagentje. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mayte.be aanvaard zijn.

3. Aanbod

Ondanks onze artikelen met de nodige zorg worden gemaakt, is het toch mogelijk dat de aangeleverde informatie op de productpagina, zoals beeldmateriaal of verklarende tekst licht afwijkt van het door u aangekochte artikel. Bij twijfel of vragen over onze artikelen, de kleuren, modellen, e.a. vragen wij u contact op te nemen via mail op info@mayte.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mayte.be. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een artikel een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Betalingen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€). De webwinkel biedt de klant een aantal betaalmogelijkheden.
Bij het afrekenen wordt altijd de volledige koopsom voldaan in de webwinkel. De winkel aanvaardt geen reservering van artikelen. Bij een mislukte betaling wordt de klant telkens doorverwezen naar de afrekenpagina om een andere betaalmethode te selecteren. De artikelen in bestelling blijven 60 minuten actief.

5. Korting / cadeaubonnen / beoordelingen

Er kan korting toegewezen zijn aan producten in de webwinkel. Deze items worden duidelijk gemerkt met de éérste verkoopprijs, en vervolgens de nieuwe prijs met verrekende korting.

De winkelmand biedt de optie om een cadeaubon om te ruilen. Deze wordt verrekend in het sub-totaal. Alle cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. De code kan éénmalig worden toegepast op het totaalbedrag van de winkelmand (exclusief verzendkosten). Indien het cadeaubon-tegoed het winkelmand-totaal overschrijdt, wordt dit resterende bedrag niet vergoed!

De klant krijgt na aankoop van één of meerdere producten een vrijblijvende email om zijn persoonlijke ervaring te beschrijven op een onafhankelijk platform. Men stemt akkoord na het plaatsen van een bestelling en indien men een beoordeling schrijft dat deze gegevens zichtbaar worden gemaakt op de website voor andere personen.

Als de klant een beoordeling schrijft wordt een kortingscode t.w.v. 10% geschonken met een geldigheidsduur van 90 dagen.

6. Leveringsvoorwaarden

De artikelen uit de webwinkel worden verzonden naar België en Nederland. Wij betrouwen op partner BPOST om de levering van uw bestelde artikelen correct af te handelen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

De klant aanvaardt alle kosten ten gevolge van alle gewenste wijzigingen of annulaties na afsluiten van de leveringswijze.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve imperfectie van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant gemeld worden aan Mayte.be binnen 3 dagen na ontvangst van uw artikel.

Concrete informatie omtrent de verzending of retournering van uw artikelen kan u lezen op de pagina Verzending & retournering.

7. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder motivering te annuleren. U heeft na deze annulering nogmaals 14 dagen om uw product te retourneren.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor het retourneren naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal u het artikel met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar Mayte.be terugsturen. Mayte.be crediteert u enkel de verzendkosten indien u de volledige bestelling retourneert.

Om gebruik te maken van dit recht kan u Mayte contacteren via mail op info@mayte.be. Het verschuldigde bedrag wordt binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour teruggestort indien het product in goede staat werd ontvangen. De retour artikelen worden met zorg onderzocht. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling van de koopsom door de klant, het exclusieve eigendom van de verkoper Mayte.be.

9. Wettelijke garantie

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de klant. Om een beroep te doen op deze wettelijke garantie, legt de klant een geldig aankoopbewijs voor.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die kunnen ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

10. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mayte.be beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Mayte.be zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

11. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsstukken kunnen dienen.

12. Privacy verklaring

Mayte.be respecteert uw rechten bij de verwerking van uw (persoons)gegevens. Wij streven er dan ook naar om uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina Privacy verklaring.

13. Klantenservice

Wij proberen u als klant steeds snel te woord te staan. U kan Mayte bereiken via het contactformulier of via mail op info@mayte.be. Eventuele klachten kan u ook via deze kanalen melden.

14. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Het winkelwagentje is nog leeg...