Privacy verklaring

Laatste revisie: december 2021

Mayte.be respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij streven er dan ook naar om uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.  In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacy verklaring geeft het algemene beleid aan van de gegevensverwerking en -bescherming van:

Mayte.be
Pauwels Maité
Stadelaan, 8501 Heule
BE 0765 578 735

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Mayte.be verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om telkens te verwijzen naar de website Mayte.be. Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.

2. Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u één van onze producten aankoopt, contact met ons opneemt of een review nalaat. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens “vertrouwelijk” conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat u het doel van deze verwerking kent. Hiervoor dient u expliciet akkoord te gaan door de daarvoor voorziene keuzes aan te vinken in de ‘Cookies’ balk.

3. Welke gegevens verwerken we over u en op welke manier?

Je kan Mayte.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Indien tot aankoop van een product wordt overgegaan worden onderstaande persoonsgegevens verwerkt:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw e-mail;
– Uw adresgegevens;
– Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
– Extra informatie die u zelf verstrekt.

Indien een verzoek op de contactpagina wordt ingevuld worden onderstaande persoonsgegevens verwerkt:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw e-mail;
– Extra informatie die u zelf verstrekt.

Indien een review wordt ingevuld worden onderstaande persoonsgegevens verwerkt:
– Uw naam;
– Uw e-mail;
– Uw IP adres;
– Extra informatie die u zelf verstrekt.

Voor bezoekers die zich registreren op onze website (een account aanmaken), bewaren we deze persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken en wijzigen (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Mayte.be verwerkt zelf geen informatie over uw betaalgegevens. De transacties in de webshop worden verwerkt door Mollie. Dit is een betaaldienst-verlener die haar klanten (webshops) de mogelijkheid biedt online betalingen van hun consumenten (betalers) te accepteren. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als u een bestelling plaatst bij Mayte.be is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen indien u daarvoor kiest. Wij maken gebruik van de diensten van BPOST voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de eerder vermelde gegevens met BPOST delen. BPOST gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat dit bedrijf onderaannemers inschakelt, stelt men uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

4. Functionele cookies

Onderstaande gegevens worden tijdelijk bewaard, maar deze bevatten geen persoonsgegevens.

Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een cookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze tijdelijke cookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, en welke producten werden aangeklikt. Deze cookie blijft enkel geldig gedurende de browser-sessie van de bezoeker – totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen. Er wordt een cookie gebruikt om bij te houden of een gebruiker al dan niet de cookies heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, met name het verwerken van de bestellingen of het beantwoorden van uw vragen via het contactformulier. Tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

6. Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Webshop:
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden gedeeld met de webshop software van WooCommerce. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Andere:
Uw gegevens worden geanalyseerd bij het versturen van een bericht in het contactformulier waarbij spamdetectie software in gebruik is. Als u een wachtwoord reset aanvraagt via het gebruikersportaal, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

7. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten inzake de persoonsgegevens die wij over u verwerken:

Recht op toegang:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om een digitale kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
Recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.
Recht op verwijdering:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet langer geleverd kunnen worden. Indien u een zelf een gebruikersaccount heeft bent u ten allen tijde in de mogelijkheid deze gegevens te verwijderen.
Recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek hoe dan ook te motiveren.
Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.
Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt ten allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd werd op uw toestemming).

Tot wie kunt u zich richten om deze rechten uit te oefenen?
Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dan kan u zich in eerste instantie richten via mail naar : info@mayte.be
Wij kunnen u verder vragen om een identiteitsbewijs aan te bieden indien dit noodzakelijk is.

Recht om klacht in te dienen:
Indien u niet tevreden met met het antwoord die u van ons ontving, dan bent u in de mogelijkheid klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Mayte.be heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Uw toegang tot onze website gebeurt tevens via een versleutelde verbinding. Daarnaast trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

Evenwel bent u als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf Mayte.be van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

9. Ingesloten inhoud van andere websites

Elementen op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

10. Algemene informatie

We hebben het recht om dit beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, gelieve contact op te nemen via info@mayte.be

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Het winkelwagentje is nog leeg...